Min cynism

Hjälp humanisterna, öka kristendomsundervisningen i skolorna.

Posted in Definition, fundering by alo99 on 2009/07/27

Med humanister menar jag i detta fall person som inte tror på Gud, eller för att vara med exakt:

Humanist 1. Har inte funnit skäl nog för att tro på Gud
Humanist 2. Har funnit skäl att inte tro på Gud.
Pubertal humanist. Har egentligen ingen aning om vad religiösa tror eller inte.
Hollywoodhumanist. Har sina religiösa kunskaper i största del ifrån Tv-serier och Hollywoodfilmer.
Coola killen humanister. Har mest en negativ inställning till religion för att verka ball eller högljudd.
Jag vet att detta är en generalisering från min sida och egentligen är det bara dom två översta som egentligen är humanister.
Jag skall också påpeka att jag är av åsikten att det är upp till var och en vad hon eller han vill tro på. I alla fall nästan. Det jag vill komma åt är okunskap och i vissa fall ren idioti.
Något som jag funderat över När jag läst ”humanisternas” valprogram och när jag diskuterat tro och religion men bla. ungdomar, är bristen på kunskap om vad som är vad.
Många skulle hålla med mig om att judendom, kristendom och islam har gemensamma rötter, tom. till viss del samma Gud. Dock inte alla.
Men att det är skillnad på en kristen från Sverige och en kristen i södra delarna av USA är något som inte framkommer, i alla fall inte i kampanjer som ”Gud finns nog inte” och på diverse hemsidor typ humanisterna.se.
Samtidigt kan inte till exempel vi ”kristna” alltid gömma oss bakom argument som att: Den och den bibelversen skall man tolka utifrån ett teologiskt, historiskt och/eller mänskligt perspektiv. Även om jag vet att det ofta är nödvändigt.
Det är här skolan kommer in. Jag vill ha mer kristendomsundervisning i skolan men också mer religionsvetenskap. Det jag vill är att uppnå är en ökad kunskap om framför allt kristendomen men också hur den styr vårt samhälle och våra lagar.
Jag jobbar i en församling med barn och ungdomar. Varje år träffar jag ungdomar och barn (ibland vuxna) som inte vet varför vi firar vissa högtider. Dom flesta vet till viss del varför vi firar jul, men kunskaperna är oftast ganska ytliga och man känner inte till vilket hopkok våra traditioner består av. Jul är ändå den mest kända högtiden.
Jag tycker att vi skall hjälpa kategorierna Pubertal humanist, Hollywoodhumanist och Coola killen humanister. (eller vad man skall kalla dom) att på egna grunder välja vad dom skall tro på.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Annonser
Tagged with: , ,

Politiskt korrekt eller korrekt politiskt

Posted in Definition by alo99 on 2009/07/16

Pk! Politiskt korrekt? Snubblade över termen idag på i detta sammanhang irrelevant blogg.

Det slog mig att jag vet inte om jag tycker Pk är ett bra heller dåligt utryck. jag var inte ens säker på vad det betydde.

Begreppet kommer tydligen från 20-talets sovjet och använde då för att klassificera vilka medborgare som var korrekta utifrån partilinjerna.

Den amerikanska vänstern tog tydligen upp uttrycket, först med ungefär samma betydelse men senare mer i skämtsamma ordalag. Under 80-talet började den Amerikanska högern att använda uttrycket. Då på människor som dom upplevde medvetet försökte byta ut ord och uttryck, som kan uppfattas som diskriminerande eller stereotypa.

Slår man upp uttrycket i en ordbok, så får man lite olika svar beroende på var och när boken är tryckt men:

Pk (1): stämmer väl överens med åsikterna hos det för tillfället ledande kulturskiktet i frågor om politik och samhälle.

Eller

PK (2): undvika uttryck och handlingar som exkluderar, marginaliserar eller förolämpar vissa etniska, kulturella eller andra grupper.

Skulle det kunna betyda att: så länge du inte i tal och handlingar diskriminerar någon men fortfarande tycker och gör som alla andra så är du politiskt korrekt.

Vilket får mig att tycka att pk är ett dåligt utryck. För mig låter det som att säga: – Jag har inga fördomar men…

För var är ”den för tillfället ledande kultursiktet”? vilken geografisk beskärning ska man ta? alla i Sverige? Alla på orten? Eller alla kring kaffe bordet på jobbet?

Vem har koll på av dom tycker?

Och framför allt har dom rätt?

Nu vet jag att jag är inte den första att inte tycka om uttrycket pk.

Men den kan vara så att det trots gällande definition handlar det om att diskriminera, marginaliserar och kontrollera och det är inte politiskt korrekt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Tagged with: ,